பொசிடிவ்வாக யோசிப்போம்

எண்ணங்கள்தான் செயலாகும் என்பது வெறும் வாய்ச் சொல் அல்ல. அது முற்றிலும் உண்மை. "நீ எதுவாக நினைக்கிறயோ அதுவாகவே ஆகிறாய்"என ஸ்வாமி விவேகானந்தர் இதைதான் சொன்னார். நம் மனதிலில் இருந்து எழும் எண்ணத்திற்கு அவ்வளவு பவர் உள்ளது நண்பர்களே! எண்ணங்கள் இரண்டு வகை. நேர் மறை(பொசிடிவ்) எதிர்மறை(நெகடிவ்) என்பனதான் அவை. எம் எண்ணங்கள் பொசிடிவ்வாக உள்ள போது நம் செயல்களும் பொசிடிவ்வாக இருப்பதோடு நன்மை நமை வந்து சேரும். அப்போ நெகடிவ்வாக இருந்தால் நாங்க சொல்ல வேண்டிய … Continue reading பொசிடிவ்வாக யோசிப்போம்

It’s Time for Action

Menstrual Hygiene Day! Menstrual Hygiene Day (MHD, MH Day in short) is an annual awareness day on May 28 to highlight the importance of good menstrual hygiene management (MHM). It was initiated by the German-based NGO WASH United in 2014 and aims to benefit women and girls worldwide. The 28th was selected to acknowledge that … Continue reading It’s Time for Action