என்று தீரும் எங்கள் சோகம்……

பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் எனக் கூறி கூறியே அந்த கண்ணிலே குத்தி கொண்டு இருக்கிறது இந்த சமூகம். சொத்து உரிமை, கல்வி உரிமை எல்லா துறைகளிலும் இன்று பெண் கால்தடம் பதித்து சாதிக்கும் வாய்ப்பையும் இந்த சமூகம் தானே தந்தது என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். இவ்வளவும் தந்து பெண்கள் எங்கள் கண்கள் என மார்த்தட்டிக் கொள்ளும் என் சமுகமே…….இதை எல்லாம் தந்து விட்டு இவற்றை அனுபவிக்க கொஞ்சம் சுதந்திரம் தந்துள்ளதா??… அதுவும் வேண்டாம் ஒரு பெண் பிறந்து … Continue reading என்று தீரும் எங்கள் சோகம்……