16 வயதினிலே …..

Episode 1 அடுத்து என்ன செய்வது ? அடுத்து என்ன நடக்கும்? தனது எதிர்காலம் என்னவாகும்? என் பல கேள்விகள் அவளுக்குள் தோன்றிக் கொண்டே இருக்க இரத்தம் படிந்த தன் கைகளையும் தன் முன் பிணமாக கிடக்கும் அந்த மனித மிருகத்தையும் உற்று நோக்கிக் கொண்டு இருந்தாள் "பூங்கொடி" .கண்களில் கோபம் கலந்த கண்ணீரும் ,எதையோ சாதித்து விட்ட நிம்மதி பெருமூச்சும் கலைந்த கேசமும்,களைத்த தேகமும் கிழிந்த உடையும் ……அவளது தோற்றம் கண்டவுடன் யாராக இருந்தாலும் நடந்தது … Continue reading 16 வயதினிலே …..

Voice For Sita….3

Rama,#Sita, Lakshmana and all others returned to ayodhya. Rama sworn as king of the kingdom. Days gone well. Kingdom was happy with the new king and the King's family was happy because of #Sita 's pregnancy. A fight... once again change the way of #Sita 's life. #Sita never dreamed that a family quarrel between … Continue reading Voice For Sita….3

Sleepless Legs…

Do you ever heard your legs can spoil your sleeping?? if not then you can know about it now but if you have any experience about this then you should also know about this disorder. Restless leg syndrome know as RLS can distrub your sleeping. This exasperating condition triggers abnormal sensations in the legs and … Continue reading Sleepless Legs…