வாழ்க்கைக்கு சில துளிகள்!!

கோபத்தின் போது பேசுவதும்துக்கத்தின் போது பேசாமல் இருப்பதும்ஆபத்தானது! உலகம் உனக்கு என்ன தந்தது என்று கேட்காதே…உன்னால் உலகிற்கு என்ன கொடுக்க முடியும் என்று யோசி! திறமை மட்டும் ஜெயித்து விட போதாது…ஆர்வமும் அவசியமானது! சோகம் என்பது மேகம் மாதிரிதான்வாழ்க்கை என்பது வானம் மாதிரிதான்மேகம் இல்லாமல் வானம் முழுமை பெறாது! கோபத்தில் கத்துபவனை விடகோபத்தில் அழுவான் ஆபத்தானவன்! பகைவனின் சிரிப்பும்நண்பனின் அழுகையும் அபாயத்தை உணர்த்தும்! சர்ச்சைகள் தான் உன்னை சாதனையாளனாக மாற்றும்!சாதிக்க துடிக்கும் ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையில் ஆண்டவன் சோதிக்க … Continue reading வாழ்க்கைக்கு சில துளிகள்!!