சோறு முக்கியம் பிகிலுலுலு!

அக்டோபர் 16 உலக உணவு தினம் ஏன் வாழுறீங்க ? உங்க வாழ்க்கையின் அர்த்தம் என்ன? இப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்கும் போது நம்மகிட்ட இருந்து வரும் பதில் ரொம்ப ஆக்கபூர்வமாக இருக்கும். நான் சாதிக்கனும்…நான் என் லட்சியத்துக்காக வாழுறேன்..நான் ஒரு குறிக்கோளோடு வாழுறேன்…இப்படித்தானே கண்டிப்பா சொல்லுவோம். அதே மாதிரி எதுக்காக உழைக்கிறோம் என்ற கேள்விக்கு பதிலாக நல்ல தரமான வாழ்க்கையை வாழ..வாழ்வில் முன்னேற இப்படியான பதில் தான் வரும். ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் சாப்பிடத்தான் வாழுறோம். நீங்க … Continue reading சோறு முக்கியம் பிகிலுலுலு!

Stress relief foods!!

Feeling stressed? Instead of reaching for candy, try one of our top 10 foods for stress relief. There's no cure-all food to erase frustration, but you can get some stress relief by exercising and including more of these foods in your diet. Avocado and Banana That's two things, we know, but what do these fruits … Continue reading Stress relief foods!!

Foods to Avoid When Pregnant..

Feeding during pregnancy is important. You’re growing a baby, so be sure you stay clear of these foods to avoid when pregnant. After all, you need to maintain your body strong and healthy. High-Mercury Seafood As a general rule, some of the foods to avoid when pregnant are the shark, tile fish, swordfish, or King Mackerel.This … Continue reading Foods to Avoid When Pregnant..