💝ஆதலால் காதல் செய்வீர்💝……

காதல் ஆசை யாரை விட்டதோ...அஞ்சான் திரைப்பட பாடல் உண்மை தானே நண்பர்களே! உணர்ச்சியுள்ள எல்லா ஜீவன்களும் வாழ்வில் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் காதல் வசப்படுவது இயற்கை. காதல் என்று சொன்னதும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணம் தோன்றும். எவ்வாறாயினும் காதல் ஒரு அழகான உணர்வு😍. யாருக்கு எப்போது யார் மீது காதல் வரும் என்று தெரியாது, சரியாக சொன்னால் காதல் கூட நம்ம சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் போல தான்😁.காதல் வந்தால் மனசுக்குள்ள பட்டாம்பூச்சி பறக்கும், நட்சத்திரம் எல்லாம் நிலவாக … Continue reading 💝ஆதலால் காதல் செய்வீர்💝……

Build Your Self-Esteem!

Thoughts can set off chain reactions that build self-esteem or undermine it. Authority over our minds is the ultimate power. “Mind is everything. What you think you become,” said Buddha. Next, are our actions. Change begins in the mind but is manifested and amplified by our actions. How we behave can change our thoughts and … Continue reading Build Your Self-Esteem!

Your Dream… Your Goal…. Is Your Future!!!

You Can Never Cross The Ocean Unless You Have The Courage To Lose Sight Of The Shore.If You Want Something You Never Had, You Have To Do Something You’ve Never Done.The Distance Between Your Dreams And Reality Is Call Action.Stop Waiting For Friday, For Summer, For Someone To Fall In Love With You, For Life. … Continue reading Your Dream… Your Goal…. Is Your Future!!!

Be Positive!!

Die with memories, not with dreams.No response is a response. And a powerful one. Remember that.Little reminder: You are capable, and significant, even when you think you’re not. How we spend our days is of course how we spend our lives.Be yourself, only for yourself.I’m ready to grow and get better.Don’t concern yourself with what others … Continue reading Be Positive!!

Interesting Facts About Us!!

Your shoes are the first thing people subconsciously notice about you. Wear nice shoes.If you sit for more than 11 hours a day there's a 50% chance you will die within the next 3 years.There are at least 6 people in the world who look exactly like you. There's a 9% chance that you'll meet … Continue reading Interesting Facts About Us!!

Motive you!

Do something today that your future self will thank you forTalk to yourself like someone you loveYour body can stand almost anything. It’s your mind that you have to convinceDon't ignore your own potential The best way to predict the future is to create itCoffee in one hand, confidence in the other hand Follow the … Continue reading Motive you!