கோபத்தின் போது பேசுவதும்
துக்கத்தின் போது பேசாமல் இருப்பதும்
ஆபத்தானது!


உலகம் உனக்கு என்ன தந்தது என்று கேட்காதே…
உன்னால் உலகிற்கு என்ன கொடுக்க முடியும் என்று யோசி!


திறமை மட்டும் ஜெயித்து விட போதாது…
ஆர்வமும் அவசியமானது!


சோகம் என்பது மேகம் மாதிரிதான்
வாழ்க்கை என்பது வானம் மாதிரிதான்
மேகம் இல்லாமல் வானம் முழுமை பெறாது!


கோபத்தில் கத்துபவனை விட
கோபத்தில் அழுவான் ஆபத்தானவன்!

பகைவனின் சிரிப்பும்
நண்பனின் அழுகையும் அபாயத்தை உணர்த்தும்!


சர்ச்சைகள் தான் உன்னை சாதனையாளனாக மாற்றும்!
சாதிக்க துடிக்கும் ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையில் ஆண்டவன் சோதிக்க மறப்பதில்லை..

அந்த சோதனையை தாண்டி முயற்சிப்பவன் சாதனையாளன் பட்டியலில் இடம்பெறுவான் !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s